Cele mai bune rezultate apar atunci când şcoala și comunitatea acționează împreună cu părinţii, în interesul copiilor

noroc

Fundația Terre des hommes a organizat o masă rotundă pe tema “Provocările educației în școlile din mediul rural”, întâlnire care a avut loc în cadrul proiectului “NOROC - Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație“. Astfel că, ne-am propus să dezbatem tema serviciilor educaționale din școli și instrumentele de lucru specific, dedicate copiilor cu risc de abandon școlar (AS) și copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), care provin din grupuri vulnerabile din mediul rural.

Pentru copiii din zonele defavorizate, accesul la educație echitabilă și de calitate este o provocare continuă. În confruntarea cu absenteismul și abandonul școlar, școlile au nevoie de susținere din partea comunității și a autorităților, materializată în bugete mai mari pentru pregătirea cadrelor didactice și în suplimentarea resurselor umane și materiale dedicate elevilor din medii defavorizate și familiilor acestora. De asemenea, cele mai bune rezultate apar atunci când şcoala și comunitatea acționează împreună cu părinţii, în interesul copiilor. Acestea sunt câteva din concluziile desprinse în urma discuțiilor purtate în cadrul mesei rotunde, eveniment organizat online, în data de 26 ianuarie 2023.

Întâlnirea a reunit experți și practicieni din domeniul educației, invitați să identifice împreună modalități inovatoare de combatere a abandonului școlar și de îmbunătățire a accesului copiilor din mediul rural la educație incluzivă de calitate. Cei 37 de participanți au fost organizați în trei grupuri de lucru, concluziile desprinse urmând a fi utilizate în elaborarea metodologiilor de lucru cu elevii, beneficiari ai proiectului NOROC. „Este nevoie de suport continuu pentru copiii care provin din medii defavorizate, mai ales din mediul rural, unde situația socio-economică precară, lipsa modelelor parentale și a unei comunități puternice, bazată pe voluntariat și implicare continuă, conduc inevitabil la discriminări în rândul elevilor”, a precizat Raluca Ciucă, Project Manager “NOROC - Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație“.

Nevoia unor activități de coaching și mentorat în rândul cadrelor didactice, a elevilor dar și a părinților acestora, în special a părinților copiilor cu CES, dar și a unor activități extrașcolare comune părinti-elevi-școală-comunitate, care să dezvolte un mediu prielnic pentru dezvoltarea psiho-emoțională a elevilor, au fost, de asemenea, evidențiate pe parcursul discuțiilor. S-a subliniat faptul că educația în mediul rural are nevoie de oameni-resursă în comunități, care să înțeleagă mai bine nevoile elevilor și ale părinților acestora și să aducă mai aproape de aceștia informațiile și resursele existente în spațiul public.

Proiectul „NOROC în Educație” urmărește, pe termen scurt, combaterea abandonului școlar și facilitarea tranziției de la ciclul primar la cel gimnazial și de la ciclul gimnazial la cel liceal, pentru 650 de copii aflați în situație de risc și cu cerințe educaționale speciale, din 20 de școli din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău. Pe termen mediu și lung, intervenția vizează îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, prin formarea a 48 de cadre didactice și de mediatori, în metode de lucru cu copiii în situație de risc de abandon școlar și cu CES.

***

Proiectul “Inițiativa „NOROC în Educație” – Inițiativa NOrvegiano – ROmână pentru Calitate în Educație”, beneficiază de un grant în valoare de 998.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural din 5 județe din România.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.

Conținutul acestui material nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

www.eeagrants.org

www.eeagrants.ro

www.frds.ro