AWAY

AWAY înseamnă „Modalități Altenative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri”. Acest proiect a urmărit să răspândească metodele alternative de soluționare a procesului penal și să se asigure că profesioniștii din diferite domenii multidisciplinare devin mai bine pregătiți referitor la metodele de diversiune pentru copiii suspecți/anchetați.

AWAY
64
de specialiști formați
1
cercetare despre metode alternative la trimiterea în judecată
1
curs online despre metode alternative la trimiterea în judecată

În cadrul proiectului a fost realizată cercetarea „Alternative la trimiterea în judecată a minorilor în România”. Un sistem fragmentat. ce analizează atât arhitectura instituțională și legislația care reglementează domeniul justiției juvenile, cât și practicile regăsite în sistem. Cercetarea, realizată de către Prof.Dr. Durnescu și Corina Popa prezintă o perspectivă critică asupra sistemului de justiție juvenilă din România, cu accent special pe măsurile alternative la trimiterea în judecată (eng. diversion).

Autorii au avut în vedere standarde ale Uniunii Europene și ONU și au studiat măsura în care legislația, instituțiile și practicile românești sunt corelate cu aceste standarde.

Specialiştii şi decidenţii vizaţi în acest proiect includ profesionişti din sistemul judiciar, de la nivelul poliţiei, şi din asistenţă socială, cu centrare în mod special pe zonele defavorizate, din afara urbanului: judecători, procurori, avocaţi, ofiţeri de probaţiune, asistenţi sociali, manageri de servicii sociale, educatori. Proiectul a urmărit să asigure ca acești profesioniști să devină mai conștienți și mai bine pregătiți referitor la metodele de diversiune pentru copiii suspecți/anchetați care beneficiază de garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29.

Astfel, echipa proiectului a elaborat un curs online livrează care sunt metodele alternative și instrumentele cu care acestea pot fi operate de către profesioniști în activitatea viitoare. Cursul online este disponibil accesând link-ul acesta de pe platforma Childhub, dedicată profesioniștilor din domeniul social.

De asemenea, în perioada octombrie – noiembrie 2018, s-a desfăsurat în București, Craiova și Brașov, un curs de formare de două zile pentru un grup mixt format de specialiști activi în domeniul justiției juvenile, educației și protecției copilului. Cei peste 60 de participanți au aprofundat noțiunile referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal pentru tinerii aflați în conflict cu legea. Cursul a facilitat crearea unei rețele active de profesioniști, ce include consilieri de probațiune, psihologi, asistenți sociali, avocați, consilieri școlari, procurori, polițiști cât și reprezentanți ai comunităților locale și ai altor organizații active în domeniu.

Formarea a fost susținută de experți în domeniu :

- Smaranda Witec, Lector Universitar la Facultatea de Asistența Socială și Sociologie, Univ. București,

- Georgiana Gheorghe, Director Executiv APADOR-CH,

- avocat Nicoleta Popescu, APADOR – CH,

- Silviu Dumitru, expert GRADO.

În cadrul proiectului Away, s-a constituit un Grup de Consultare al Tinerilor, care a inclus 15 tineri aflați în conflict cu legea. Au avut loc 11 întâlniri ale bordului consultativ, atât în Craiova cât și în București, întâlniri de-a lungul cărora, membrii au fost invitați să-și exprime opiniile asupra tematicii abordate și să ofere suport în realizarea conținutului unei broșuri cu material adaptat pentru tineri. Broșura va descrie sistemul de justiție juvenilă și va avea scopul de a crește gradul de cunoaștere a drepturilor copiilor în cadrul procedurilor judiciare.

„Justiția Juvenilă de la A la Z” se numește broșura realizată în cadrul AWAY și ea corespunde nivelului de înțelegere al copiilor și tinerilor, fiind adaptată la specificul legislativ local din România. Tematica ei abordează sistemul de justiție juvenilă, inclusiv metodele alternative de soluționare a procesului penal și prezintă tinerilor atât rolurile diferiților specialiști cât și drepturile de care beneficiază, în calitate de suspecți inculpați, martori sau victime. Ea poate fi descărcată aici 

AWAY este susținut de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și este activ în cinci țări din Europa: Bulgaria, prin implicarea Programului pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (PDSJ), Croatia, prin Brave Phone Croația, Romania, prin Terre des hommes-Elveția, Belgia, prin Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Ungaria, sub coordonarea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa Centrală și de Sud-Est și Global Network for Public Interest Law – PILNET.

 

Rezultate

15 tineri aflați în conflict cu legea

64 de specialiști formați

1 cercetare despre metode alternative la trimiterea în judecată

1 curs online despre metode alternative la trimiterea în judecată