AUDIS

justice

AUDIS – pentru o mai bună audiere a minorilor

Prin proiectul AUDIS s-a dorit îmbunătăţirea cadrului legislativ și a practicilor instituționale și profesionale, din România, pentru o justiție adaptată nevoilor copiilor victime și/sau martori ai unor infracțiuni, copiilor autori de infracțiuni. De asemenea, am urmărit să contribuim  la o mai bună promovare și protecție a Drepturilor Copilului și la îmbunătățirea serviciilor sociale adresate copiilor aflați în proceduri judiciare și/sau administrative. Am lucrat pentru perfecționarea intervenţiei specializate în cauzele cu minori, prin facilitarea schimbului de experienţă şi practici între specialiştii din sistemul judiciar, de ordine publică şi de protecţie socială.

Rezultate:

- Amenajarea şi dotarea cu echipament de înregistrare audio-video a două săli specializate în audierea minorilor DGASPC Craiova şi Cluj

- Un număr de 10 profesionişti care intervin în procedura de audiere, din România, Bulgaria şi Republica Moldova au făcut o vizită  de studiu în Franţa

- Cunoștințe și abilități pentru 30 de profesionişti/ sesiune de formare 1 din 2 în tehnici de audiere a minorilor şi funcţionarea sălilor de audiere a minorilor

- O decizie participativă privind locatia unde vor fi instalate salile de audiere pentru minori

Obiective

1. Evaluarea situației audierii minorilor în România, a nevoilor prioritare pentru a dezvolta într-o perspectivă sustenabilă, capacități umane și logistice, precum și un cadru legal conform cu standardele europene și internaționale în domeniul audierii minorilor.

2. Organizarea unor sesiuni de formare pluridisciplinară a profesioniștilor din domeniul justiției, poliției și asistenței sociale/protecția copilului, ONG, psihologi în tehnici de audiere a minorilor, psihologia copilului, violența în familie, lucru în echipa pluridisiciplinară, folosirea sălii de audiere pentru minori.

Maria Manolache, directorul general DGASPC Dolj, „este un lucru foarte important inaugurarea acestei săli. Ne străduim de peste un an de zile să o amenajăm. Până acum copiii mergeau (n.r. – pentru audiere) la diverse instituţii şi era o traumă psihică, emoţională. Acum vor veni o singură dată la noi, maximum de două ori. Ei vor fi asistaţi de un psiholog de la noi din sistem. Ne adresăm tuturor copiilor aflaţi într-o stare dificilă – să nu le spunem certaţi cu legea, că nu-mi prea place –, din judeţul Dolj, nu doar din Craiova”.

Partenerii proiectului au fost Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și Cluj, Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugravescu”, Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei – Artemis, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul National de Formare al Politiei Judiciare (CNFPJ) Franta

Contribuție financiară și tehnică:

1. Ambasada Franței în Romania,

2. Federația La Voix De l’Enfant

3. Fundația Terre des hommes

4. IRELEM – echipament audio-video