Atelier pentru părinți: Cum pregătim copiii pentru plecarea părinților la muncă peste hotare

copil

Fundația Terre des hommes Moldova organizează o serie de 5 sesiuni de informare pentru 70 de părinți din Republica Moldova, care muncesc în una dintre țările Uniunii Europene (inclusiv România) și ai căror copii au rămas în Moldova în grija unui singur părinte sau a rudelor. Activitățile au loc în cadrul proiectului „CASTLE - Copii rămași acasă în urma migrației forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE”.

 

Context

 

Fenomenul migrației este în continuare actual pentru multe familii din țara noastră. Membrii familiilor trăiesc separat în țări diferite și se întâlnesc rar pentru a petrece timpul împreună. La începutul anului 2021, potrivit anchetei CER-103 („Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți”), numărul total al cazurilor de copii separați de părinți aflați la evidența autorităților publice locale a constituit 34.107, din care 24.763 de copii erau din mediul rural. Din aceștia, 29.186 (21 684 din mediul rural și restul din mediu urban) sunt copii ai căror ambii părinți/unicul părinte se află temporar peste hotare. Trei institute de cercetare din Moldova (Academia de Studii Economice din Moldova), Ucraina (Institutul Ucrainean de cercetări sociale „Oleksandr Yaremenko”) și România (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) au efectuat un studiu calitativ, în fiecare țară, care vizează familiile transnaționale și copiii rămași acasă a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. Una dintre concluziile de bază ale studiului este că de cele mai multe ori părinții doar își anunță copiii despre plecare și de puține ori în prealabil, însă nu îi și  implică în deciziile legate de migrație. Efectul de înstrăinare pe care‐l induce migrația influențează puternic dezvoltarea psihoemoțională a copiilor rămași acasă, sănătatea, educația și socializarea lor. Impactul psihologic al migrației părinților asupra copiilor rămași acasă se caracterizează prin sentimentul de singurătate, lipsa afecțiunii, deprivare emoțională, acestea fiind însoțite de maturizarea precoce, anxietatea și frica de un eventual divorț al părinților.

 

Decizia de a pleca în afara țării pentru a munci nu este ușoară, în special atunci când familia este nevoită să se separe. Astfel invităm la sesiunile de informare părinții care au experimentat migrația sau au în plan să emigreze. Ei vor afla cum să facă acest proces mai puțin dureros și cum să procedeze astfel încât să mențină o relație apropiată și caldă cu membrii familiei rămași acasă.

 

Programul include 5 sesiuni/tematici, precum:

 

  • pregătirea copiilor înainte de plecarea la muncă a părinților;
  • protecția legală și siguranța copilului rămas în țară/acasă;
  • educație parentală la distanță;
  • instrumente de comunicare transnațională;
  • promovarea dialogului între copii și autoritățile locale cu putere de decizie;
  • consultarea și participarea copiilor în viața familiei, chiar și la distanță;
  • sprijinul psihosocial.

Ciclul de instruiri va conține informație teoretică și practică privind dezvoltarea competențelor sociale și emoționale la membrii familiilor transnaționale (din țara de destinație și din țara de origine).

Cine poate participa la instruiri:

Sunt invitați părinții plecați în afara țării și cei rămași acasă, părinți care planifică să plece și rudele sau persoanele care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați.

 

Persoanele interesate se pot înregistra accesând acest formular de înscriere. https://ee.humanitarianresponse.info/x/nLeZMyzk

 

Termen de înregistrare: 31 martie 2023

 

Proiectul CASTLE este conceput pentru a îmbunătăți politicile de protecție și cunoștințele privind familiile transnaționale și impactul social și legal al migrației forței de muncă către Uniunea Europeană asupra copiilor rămași acasă în urma plecării la muncă a părinților. Proiectul CASTLE este implementat concomitent în 3 țări: Moldova, Ucraina și România și are următoarele obiective:

 

Partenerii proiectului își concentrează eforturile pentru a informa familiile și autoritățile asupra pașilor necesari în procesul de migrație – înainte de plecare, în perioda aflării în străinătate și la întoarcere – iar acest lucru va asigura o mai bună protecție a copiilor la toate nivelurile. Le vom oferi autorităților naționale recomandări de politici și practici care să vină în sprijinul familiilor transnaționale, precum și de perfecționare a cadrului normativ privind migrația și mobilitatea în Moldova și Ucraina.

De asemenea, prin campanii de sensibilizare, prin metode participative, vom oferi copiilor rămași acasă și familiilor lor puterea de a contribui la reforma legislativă și politică privind migrația pentru muncă.

Și statele UE, precum Portugalia, Italia, Spania, unde există un număr mare de migranți din Est, vor beneficia de acest proiect în care vom oferi mai multe informații despre fenomenul familiilor transnaționale și impactul său asupra copiilor. Abordarea sa va fi una prin care copiii vor deveni actori ai schimbării și vor participa la rezolvarea unor aspecte care îi afectează.

 

Activitățile proiectului CASTLE au loc cu asistența financiară a Uniunii Europene, contractată de ICMPD prin intermediul Facilității de Parteneriat pentru Migrație. Conținutul acestui anunț, este responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova și nu reprezintă neapărat poziția Uniunii Europene și cea a ICMPD.

 

 

Pentru detalii: Rodica Novac, Project Coordinator CASTLE, rodica.novac@tdh.ch