Apel pentru servicii de consultanță în cadrul proiectului Youth Innovation Hub

kid

Fundația Terre des hommes din România lansează un apel pentru servicii de consultanță pentru realizarea strategiei de afaceri în vederea dezvoltării și asigurării sustenabilității centrului pentru copiii și tinerii din grupurile dezavantajate, denumit Youth Innovation Hub (YIH), planificat să fie lansat în București în 2022. Strategia trebuie să ofere informații despre obiective specifice, poziționare pe piață și alte elemente dintr-un plan inițial de afaceri, cât și să includă metode de implementare a strategiei. Scopul acestei strategii este să identifice metode de generare de venituri ale YIH pe o perioadă de 3 ani, luând în considerare profilul hub-ului.Având în vedere fondurile limitate, livrabilul acestei consultanțe va fi gândit ca un ghid de îndrumări în definitivarea planului de afaceri, cu sprijinul necesar în identificarea surselor de informații și pașilor necesari pentru implementare.

 

Perioada desfășurării: septembrie- octombrie 2021 

 

Eligibilitate: statut de antreprenor (companii înregistrate sau persoane fizice autorizate) capabil să furnizeze factură; trebuie să fie înregistrat în Europa. 

 

Termen limită de aplicare: 20 septembrie 2021 

 

PROFILUL CONTRACTANTULUI 

• Experiență anterioară în proiecte similare 

• Portofoliu puternic și variat în dezvoltarea de planuri de afaceri, în analizarea piețelor și concurenței, în sprijinirea afacerilor de tip start-up, în mentorat în afaceri.  

• Capacitate de rigoare și precizie 

• Capacitatea de a respecta standarde ridicate sub presiune și cu termene limită strânse 

• Flexibilitate, disponibilitate. 

 

 BUGET ȘI RESURSE Antreprenorul trebuie să prezinte o ofertă financiară, indicând în mod clar costurile totale pentru această misiune. Prețurile ar trebui să fie exprimate în Euro și ar trebui să includă toate cheltuielile, taxele, impozitele suportate de contractant pentru îndeplinirea obligațiilor sale (inclusiv TVA). Plata va fi efectuată la încheierea și aprobarea finală a serviciului.

 

Pentru a aplica, solicitanții calificați sunt rugați să depună o ofertă financiară. 

Vă rugăm să trimiteți documentele complete până pe 20 septembrie 2021 la adresa de mail rodica.novac@tdh.ch. Detalii suplimentare pot fi oferite la telefon 0722327262. 

Cererile vor fi analizate de trei evaluatori și vor fi acordate scorurile finale, utilizând următoarele criterii și procente: 50% pentru calitatea propunerii (experiență/abilități dovedite/interval de timp și calitatea portofoliului) și 50% ca ofertă financiară (preț). 

 

Despre proiectul Youth Innovation Hub

Fundația Terre des hommes Romania nu dispune de spațiile necesare derulării în condiții prielnice a activităților cu copiii și tinerii. Aceste activități se organizează în prezent în spații închiriate ocazional, care nu contribuie la crearea unei relații de durată cu copiii și tinerii, deși se desfășoară regulat pe perioade de minim 1 an. Spațiile disponibile de închiriat de pe piață (de tip co-worker și co-maker) sunt destinate adulților, sunt uneori indisponibile și au chirii nerezonabile pentru închirierea pe termen mai lung.

Prin Youth Innovation Hub urmărim crearea unui spațiu centrat pe copil, în care să se desfășoare activitățile fundației din diverse proiecte, precum și activitățile consiliilor consultative ale tinerilor, ateliere de învățare experiențială, activități de instruire, întâlniri etc.  Intenționăm să consultăm copii și tineri, organizații neguvernamentale, traineri, instituții, pentru a crea, împreună cu copiii și pentru ei, un spațiu în care să învețe, să se dezvolte, să creeze, să se simtă valorizați. Ne-am dori ca acest spațiu să fie suficient de mare, să fie ușor accesibil, să fie bine dotat și să aibă personalul pregătit pentru a funcționa pe termen lung.

Centrul va fi deschis pentru organizarea de activități/ evenimente cu și de către copii, pe baza unor acorduri de parteneriat cu instituțiile organizatoare (publice sau private din sistemul de protecție a copilului, forțe de ordine, justiție pentru minori, migrație, antreprenori etc.).

 

Despre Terre des hommes 

Terre des hommes (Tdh) este principale organizație elvețiană de ajutorare pentru copii. Activă în aproximativ 40 de țări, Tdh lucrează cu propriile echipe și /sau parteneri locali și internaționali pentru a dezvolta și implementa proiecte care au îmbunătățit semnificativ viața de zi cu zi a peste 4 milioane de copii și membri ai comunităților lor în 2020, în domeniile sănătății, protecție și ajutor de urgență. Tdh funcționează în România de mai bine de 25 de ani, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de viață pentru copiii și tinerii vulnerabili. În prezent cele 3 domenii principale de intervenție sunt : 1). Protecția și promovrea drepturilor copiilor și întărirea sistemului de protecție;  2) Sprijinirea copiilor afectați de migrație și 3). Justiție juvenilă. Lucrăm la nivel de comunitate cu actori locali pentru a construi și a consolida rețeaua de siguranță pentru copii și tineri. Ne propunem să prevenim situațiile de risc și să consolidăm capacitatea adulților (îngrijitori și profesioniști) de a sprijini copii, oferind cursuri specifice. În fiecare an, numărul total al beneficiarilor noștri este de aproximativ 10.000 de copii sau mai mult.