APEL pentru recrutarea unui furnizor de formare profesională autorizat, în vederea pregătirii pentru angajare a 20 de tineri din CD Craiova

tdh

Data de început: 01 Octombrie

Locatie: Craiova, Romania

Termenul limită de depunere a candidaturilor: 27 septembrie 2021  

Proiectul: PRECISION 

 

DESPRE TERRE DES HOMMES

Fundația Terre des hommes (Tdh) este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Din 1960, Tdh a contribuit la construirea unui viitor mai bun pentru copiii vulnerabili și pentru comunitățile lor, având un impact prin soluții inovatoare și durabile.

Prin intermediul programului nostru de acces la justiție, încurajăm statele din Europa să asigure accesul efectiv la justiție pentru copiii care intră în contact cu legea. Sprijinim punerea în aplicare a măsurilor neprivative de libertate pentru copii și a unor garanții procedurale mai puternice. Prin intermediul unor metodologii inovatoare, ne implicăm activ în situația copiilor pentru a ne asigura că le înțelegem opiniile. La nivel regional, facilităm schimbul de bune practici și lecții învățate, sensibilizarea și promovarea unei justiții adaptate copiilor.

În România, Fundația Terre des hommes este activă din 1992. În fiecare an, mii de copii din România și familiile lor beneficiază de proiecte în cadrul a trei domenii principale de intervenție: consolidarea sistemelor de protecție a copilului și de justiție juvenilă, sprijinirea copiilor afectați de migrație și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și a celor de etnie romă.

DESPRE PROIECTUL PRECISION

Proiectul "PRECISION: Promovarea reabilitării, abilitarea copiilor și sprijinirea tinerilor delincvenți" are ca scop să ofere o șansă în viață  copiilor și tinerilor din Centrele de Detenție Craiova și Brăila-Tichilești și Centrele Educative Buziaș și Targu Ocna.

 

În timpul implementării proiectului, investim în condiții de detenție mai bune și ne străduim să sprijinim formarea profesională a personalului, ajutându-l să dezvolte practici prietenoase care să utilizeze mișcarea, jocurile și sportul în activitățile cu copiii și tinerii. Tdh urmărește să le ofere spațiul și mijloacele de a-și exprima opiniile și de a contribui la luarea deciziilor, facilitând dezvoltarea competențelor acestora prin programe de formare profesională, contribuind astfel la reintegrarea lor socială.

 

OBIECTIVUL CONSULTANȚEI

Obiectivul principal îl reprezintă furnizarea de servicii de formare profesională de inițiere sau de calificare pentru 20 de tineri din Centrul de Detenție Craiova, pentru a fi mai bine pregătiți în vederea unei viitoare angajări în domeniile următoare: lucrător comercial, frizer, ospătar.

 

ATRIBUȚII SPECIFICE ALE FURNIZORULUI:

Asigurarea demersurilor necesare (proceduri, documente, etc) pentru includerea tinerilor din grupul țintă în programele de formare profesională de inițiere sau de calificare, menținerea legăturilor cu Centrul de Detenție Craiova și cu Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților.

Asigurarea pregătirii profesionale pentru 20 de tineri din grupul țintă, în ocupațiile: lucrător comercial, frizer, ospătar (fiecare tânăr va participa la un singur curs de formare profesională).

Asigurarea evaluării nivelului și nevoilor de formare ale tinerilor din grupul țintă, și corelarea acestora cu dinamica procesului de formare (proceduri, metode, conținuturi).

Asigurarea înţelegerii de către tineri a relaţiei dintre calităţile şi aptitudinile personale şi domeniile profesionale în care are loc activitatea de formare. 

Asigurarea dobândirii de către tineri a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de lucrător comercial, frizer, ospătar, în conformitate cu standardele ocupaţionale și/sau de pregătire recunoscute la nivel naţional, aprobate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

Asigurarea demersurilor necesare pentru organizarea examenelor de absolvire, pentru evaluarea și certificarea competențelor tinerilor participanți la programele de formare, și eliberarea certificatelor de calificare.

 

 

Punerea la dispoziție pentru programele de formare profesională a următoarelor informații:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;

g) informatii referitoare la locul și condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca instruirea teoretică și instruirea practică să poată fi realizate. Menționăm că sesiunile de formare vor avea loc în incinta Centrului de Detenție din Craiova.

h) procedura de evaluare

Toate sesiunile de formare și materialele necedare trebuie să fie susținute și redactate în limba română.

 

PROFILUL ANTREPRENORULUI

O persoană juridică care poate emite facturi cu înregistrare fiscală în România și care să aibă calitatea de furnizor de formare profesională autorizat pentru ocupațiile menționate, conform legislației în vigoare.

Candidații trebuie să aibă o echipă de formatori cu:

-  Diplomă de studii superioare și pregătire de specialitate pentru domeniul programului de formare la care participă. Formatorii care realizează programele de formare trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de standardele ocupaționale și de reglementările în domeniu.

- Experiență (menționată în portofoliu) privind evaluarea nevoilor de formare profesională și furnizarea cursurilor de formare profesională.

-    Abilități excelente de scriere și comunicare, capacitatea de a comunica într-o manieră clară și sensibilă cu persoanele din grupul țintă.

 

 

 

BUGET ȘI RESURSE

Candidații trebuie să prezinte o ofertă financiară care să indice clar costurile totale pentru această misiune, pe baza tarifului zilnic. Prețurile trebuie să fie exprimate în euro. Prețurile vor include toate cheltuielile, taxele și impozitele suportate de către contractant în îndeplinirea obligațiilor sale.

Este necesar ca oferta financiară să reflecte costul programului de formare/participant, inclusiv evaluarea/certificarea competențelor și eliberarea diplomei de calificare.

 

CONTRACT ȘI PLATĂ: Colaborarea se va realiza pe baza unui contract de prestări servicii. Plata va fi împărțită în 2 tranșe de cate 50% din valoarea totală după cum urmează: 50% după realizarea a 50% dintre activitățile contractate, menționate într-un proces verbal de recepție și 50% după finalizarea sesiunilor de formare și realizarea unui raport complet, prevăzute într-un proces verbal de recepție finală.

Costurile suplimentare pentru logistică, transport, cazare, diurnă etc. nu vor fi acoperite separat de Tdh.

 

PENTRU A APLICA

Solicitanții calificați sunt rugați să prezinte:

1. CV-urile actualizate ale membrilor echipei care se vor ocupa de această misiune

2. Un portofoliu cu exemple de lucrări similare

3. O scrisoare de intenție (vă rugăm să prezentați o scurtă descriere a companiei)

4. O ofertă financiară

5. O oferta tehnică în care să fie incluse informațiile specifice referitoare la fiecare program de formare care poate fi furnizat conform cerințelor.

Cererile incomplete nu vor fi luate în considerare.

Antreprenorul trebuie să respecte Politica de Protecție a Copiilor, să se angajeze că va respecta politicile de gestionare a riscurilor Tdh, politica de siguranță și securitate, politica antifraudă și corupție, precum și politica de denunțare a neregulilor.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați pentru primul interviu.

 

 

CRITERIILE DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ:

1. Nivelul de intenție al solicitantului;

2. Experiența anterioară relevantă;

3. Oferta financiară.

 

DATA LIMITĂ

Vă rugăm să transmiteți dosarul cu documentele solicitate la adresele de e-mail: marius.cernusca@tdh.ch și mihai.enache@tdh.ch până la data de 27 septembrie 2021.

Clarificări sau informații suplimentare pot fi obținute la Mihai Enache - 0731327375