Proiect CLEAR-Rights: angajăm evaluatori externi

image

 

clear righs logo

Fundația Terre des hommes angajează evaluator calificat sau o echipă de evaluatori care să realizeze o evaluare finală pentru proiectul CLEAR-Rights (2021-2022).

PENTRU DETALII PRIVIND PROCEDURILE DE EVALUARE ȘI APLICARE, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI DOCUMENTUL ATAȘAT.

Proiectul CLEAR-Rights derulat de Fundația Terre des hommes promovează accesul la justiție și asistența juridică prietenoasă pentru copiii suspectați sau acuzați de infracțiuni, consolidând abilitățile profesionale ale experților în drept din Europa. Proiectul este finanțat de Direcția Generală pentru Justiție a Comisiei Europene și este implementat în  Belgia, Franța, Ungaria, Olanda și România. Proiectul este coordonat de  Terre des hommes Ungaria (aplicant principal) și  implementat în parteneriat cu Alliance of Lawyers for Human Rights (Franța), Defence for Children International Belgia, Defence for Children Olanda, PILnet (Ungaria) și Terre des hommes România.

Principalul obiectiv al proiectului CLEAR-Rights este acela de a oferi acces nediferențiat la serviciile unui avocat pentru copiii suspectați sau acuzați de infracțiuni, și a îmbunătăți accesul la asistență juridică de calitate, specializată, finanțată de stat, și la asistență juridică pro bono, în conformitate cu Articolele 6 și 18 ale Directivei Europene  2016/800/EU.

Evaluarea finală este o cerință obligatorie din partea finanțatorului, Comisia Europeană. Pe lângă aceasta, conform cerințelor minime ale Fundației Terre des hommes, fiecare proiect multinațional și multianual trebuie să treacă printr-o evaluare finală externă pentru a ne asigura că s-a realizat o apreciere externă neutră și reală privind performanța proiectului.  

Evaluarea are trei scopuri:

  • Responsabilitate și credibilitate:  față de finanțator, față de echipa proiectului, față de organizațiile corespunzătoare și față de beneficiari  (profesioniști și copii). Se va asigura transparență și deschidere privind performanțele și calitatea proiectului.
  • Învățare și cunoaștere organizațională:  vor fi evidențiate toate lecțiile concludente învățate din momentul în care a fost demarat proiectul, cu privire la modul în care a fost gestionat, dacă s-a reușit sau nu s-a reușit să se atingă toate rezultatele intenționate (sau neintenționate).
  • Informare pentru luarea de decizii operaționale: Pe baza lecțiilor învățate, evaluarea va învăța echipa de proiect și organizațiile corespunzătoare să înțeleagă care sunt elementele care le vor ajuta în viitor sau ce va fi necesar să schimbe în planificare.   

Dacă aveți întrebări privind poziția oferită, proiectul sau procesul de  aplicare, le puteți adresa d-lui Marcos de Barros, Evaluation Manager,  la adresa  marcos.debarros@tdh.ch. Dacă este necesar, răspunsurile vor fi comunicate tuturor aplicanților.

Cei interesați pot să aplice prin email la următoarea adresă: marcos.debarros@tdh.ch. Subiectul mesajului va fi: CLEAR-Rights – evaluare finală. 

Termenul limită de trimitere a aplicației: 5 octombrie 2021 (23:59 CEST).