BRIDGE - Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe

Copiii și tinerii care migrează sunt expuși violenței de gen și abuzului atât în țara de origine, în timpul călătoriei, cât și în țara de destinație.  Prin proiectul BRIDGE, Terre des hommes și partenerii săi întăresc capacitatea specialiștilor din sistemul public și din ONG-uri de a identifica, gestiona și preveni formele specifice ale violenței de gen (GBV). Cei afectați, adică tinerii și copiii migranți (refugiați, solicitanți de azil, resortisanți ai țărilor terțe, persoane cu statut de tolerat), sunt și ei ajutați să se protejeze mai bine.

 

 

 

woman

BRIDGE - Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe

Scop și obiective

In cadrul proiectului BRIDGE, Terre des Hommes Romania isi propune sa intareasca capacitatea specialistilor din sistemul public si ONG-uri de a identifica, gestiona si preveni formele specifice ale violentei de gen (GBV) care pot afecta tinerii si copiii migranti (refugiati, solicitanti de azil, resortisanti ai tarilor terte, persoane cu statut de tolerat etc.).

Violenta de gen sau GBV este violența îndreptată împotriva unei persoane din cauza sexului biologic sau a identității de gen si afectează disproporţionat fetele și femeile, însă şi băieții și bărbaţii pot fi victime. Violența de gen include: violența domestică, violența sexuală (cum ar fi violul, agresiunea sexuala, hartuirea sexuala, urmarirea stradala si intimidarea), sclavia, mutilarea genitala feminina, crimele de onoare, casatoriile fortate, hartuirea cibernetica.

Violența de gen are consecințe asupra sănătății fizice și mintale a persoanelor afectate mult după incheierea episodului traumatic. Tinerii si copiii migranti poti fi expusi la violenta de gen in tara de origine, in drum spre tara de destinatie si/sau odata ajunsi in tara de azil.

Este foarte important ca specialistii din cadrul autoritatilor publice/ONG-urilor care intra in contact cu tineri si copii migranti sa beneficieze de instruire specializata pentru:

- a intelege violenta de gen (formele si consecintele ei)

- a identifica victimele violentei de gen

- a comunica cu sensibilitate si grija cu persoanele afectate de violenta de gen prin crearea unui mediu de siguranta si incredere

- a intelege cum sa reactioneze in mod adecvat

- a cunoaste sistemul local existent de referire catre asistenta specializata in violenta de gen

- a oferi sprijin si asistenta adaptate nevoilor persoanelor afectate de violenta de gen (needs-based assistance & victim-centered assistance)

Parteneri

Malta - KOPIN Malta

Belgia - Defence for Children International Belgia, FEDASIL Belgia

Grecia - ARSIS Grecia

Ungaria - Terre des hommes regional office for Central and South East Europe

Finanțatori

Proiectul este finantat de Comisia Europeana prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).

Beneficiari și activități

Participarea tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani este fundamentală pentru desfășurarea proiectului. 10 tineri vor constitui un grup consultativ si vor contribui la dezvoltarea materialelor de constientizare și se vor implica în toate activitățile proiectului.

Categoriile de specialisti vizate in proiect sunt: personalul din Centrele de Receptie si Proceduri pentru Solicitantii de Azil ale Inspectoratului General pentru Imigrari, din sistemul de protectie a copilului, din ONG-uri, mediatori comunitari, psihologi, asistenti sociali, cadre medicale, consilieri juridici etc.

Obiectivul proiectului va fi atins prin:

1. Sesiuni de colectare de date in vederea evaluarii nevoilor concrete ale specialistilor din sistemul public si ONG-uri in ceea ce priveste asistenta victimelor violentei de gen din randul tinerilor si copiilor migranti

2. Sesiuni de training (fata in fata si online) a specialistilor care lucreaza cu tineri si copii migranti pe teme legate de violenta de gen: forme ale violentei de gen, recunoasterea violentei de gen, metode participative de lucru cu tineri si copii migranti victime ale violentei de gen, dezvoltarea unor protocoale institutionale sustenabile de sprijinire a victimelor violentei de gen.

3. Dezvoltarea unei comunitati regionale de bune practici in lucrul cu tineri si copii migranti victime ale violentei de gen prin intermediul ChildHub – principala platforma regionala de resurse in domeniul protectiei copilului.

4. Sesiuni participative sustinute de specialistii formati in proiect cu tineri si copii migranti pentru cresterea constientizarii si combaterea violentei de gen si crearea unor mecanisme practice de sprijin pentru victime bazate pe nevoile si experientele tinerilor si copiilor migranti.

5. Implicarea tinerilor si a copiilor migranti in crearea si elaborarea a cel putin 5 materiale de constientizare si combatere a violentei de gen.

eu
Proiectul este finantat de Comisia Europeana prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).